Księgowość w Norwegii

Revisorloven

Czym jest ustawa Revisorloven?

Revisorloven to norweska ustawa o biegłych rewidentach, która reguluje zawód biegłego rewidenta w Norwegii. Ustawa określa wymagania kwalifikacyjne dla osób pragnących zostać biegłym rewidentem oraz określa standardy dotyczące pracy biegłych rewidentów, takie jak wymagania dotyczące raportowania i kontrolowania finansów w firmach.

Revisorloven stanowi także podstawę prawną dla funkcjonowania organów regulacyjnych i zawodowych, takich jak Krajowa Rada ds. Biegłych Rewidentów (Den norske Revisorforening), której celem jest nadzorowanie wykonywania zawodu biegłego rewidenta i dbanie o przestrzeganie standardów etycznych oraz jakości usług w tej dziedzinie. Ustawa Revisorloven jest często aktualizowana, aby odzwierciedlać zmieniające się wymagania i wyzwania w dziedzinie rachunkowości i finansów w Norwegii.
up