Księgowość w Norwegii

Regnskapnorge

Czym jest norweska organizacja branżowa (Regnskapnorge)?

RegnskapNorge to norweska organizacja branżowa, która skupia przedsiębiorstwa i profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Jej celem jest reprezentowanie i wspieranie interesów swoich członków, a także dbanie o rozwój i poprawę standardów w dziedzinie rachunkowości i finansów w Norwegii. RegnskapNorge oferuje swoim członkom szkolenia, doradztwo oraz aktualne informacje na temat zmian w przepisach i przepisów dotyczących rachunkowości i finansów. Organizacja jest także aktywna w zakresie lobbingu, by wpływać na proces tworzenia i zmiany regulacji dotyczących rachunkowości i finansów w Norwegii. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie: https://www.regnskapnorge.no/
up