Księgowość w Norwegii

Regjeringen

Czym jest norweski rząd (Regjeringen)?

Regjeringen to norweski rząd, który jest głównym organem wykonawczym w kraju. Regjeringen składa się z premiera i ministrów, którzy są odpowiedzialni za kierowanie różnymi dziedzinami polityki w Norwegii, takimi jak polityka społeczna, gospodarcza, ochrona środowiska, zdrowie, edukacja, itp. Rząd jest wybierany przez parlament Norwegii (Stortinget) i działa na podstawie programu rządu, który określa cele i priorytety działań rządu. Regjeringen ma szerokie uprawnienia w zakresie wprowadzania nowych ustaw i przepisów oraz decyduje o wydatkowaniu środków publicznych.

Oficjalna strona internetowa norweskiego rządu (Regjeringen) to https://www.regjeringen.no/.
up