Księgowość w Norwegii

Bokføringsloven

Co to jest ustawa o księgowości (Bokføringsloven)?

Ustawa o rachunkowości, która jest również znana jako Ustawa o księgowości, określa, jakie wymagania dotyczące rachunkowości muszą spełniać firmy podlegające tym przepisom. Ustawa reguluje m.in. wymagania dotyczące systemów rachunkowych, dokumentacji sprzedaży, przechowywania paragonów i innych dokumentów oraz procedur korekty zapisów księgowych.

Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych są kluczowe w ustawie o rachunkowości. Zawierają one wymóg prowadzenia pełnej księgowości, prawidłowego odzwierciedlania operacji w księgach oraz konieczność posiadania dowodów potwierdzających dokonane zapisy rachunkowe. Te zasady są powszechnie uważane za oczywiste i niepodważalne.

Co to jest księgowość?

Księgowość polega na prowadzeniu rejestrów zawierających zapisy na rachunkach. Każde zdarzenie, które dotyczy osoby trzeciej, takiej jak pracownicy, klienci lub dostawcy, zostaje odnotowane jako pojedynczy wpis na jednym z kont. Najczęściej odnotowywane są transakcje, czyli zdarzenia związane z wymianą towarów lub usług, takie jak wypłaty wynagrodzeń, zakupy i sprzedaż. Ponadto, do rejestrów wprowadzane są również inne wpisy, takie jak amortyzacja lub korekty wartości na rachunkach. Chociaż nie są one transakcjami, są one również odnotowywane jako wpisy księgowe.

Jakie regulacje określają zasady prowadzenia rachunkowości?

Regulamin prowadzenia ksiąg rachunkowych to dokumenty, które uzupełniają Ustawę o rachunkowości i zawierają informacje dotyczące różnych zagadnień. W regulaminie również można znaleźć m.in. informacje na temat obowiązkowej sprawozdawczości księgowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych w walutach obcych, dokumentowania sprzedaży gotówkowej oraz specjalnych przepisów i zasad dotyczących niektórych branż (np. branża taksówkarska, zakłady fryzjersko-kosmetyczne i gastronomiczne). Dodatkowo, regulamin zawiera wytyczne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Na czym polega wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych oznacza, że jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji swoich dochodów i wydatków zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.Jest to niezbędne, aby móc przedstawić te informacje Urzędowi Skarbowemu.

W zasadzie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą (tj. sprzedająca towary lub usługi w celu osiągnięcia zysku) musi prowadzić księgi rachunkowe. Istnieją jednak pewne wyjątki, zwłaszcza dla małych jednoosobowych firm, które mogą być zwolnione z tego obowiązku. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy osiągają mniej niż 50 000 NOK rocznego przychodu z działalności operacyjnej (przed opodatkowaniem i potrąceniami), którzy nie składają oświadczenia o działalności gospodarczej i nie są zarejestrowani w Rejestrze Podatkowym od towarów i usług. Niemniej jednak, nawet w takim przypadku, trzeba dbać o dokładną dokumentację i zachowywać faktury oraz rachunki za zakupy.

Co to jest obowiązek księgowy?

Wymóg prowadzenia księgowości oznacza, że jako przedsiębiorca musisz sporządzić i złożyć coroczne sprawozdanie finansowe w rejestrach Brønnøysund, zawierające wyniki, bilans oraz notatki. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy głównie spółek AS, ASA, NUF oraz fundacji, które muszą prowadzić dokładną dokumentację finansową oraz składać roczne sprawozdania finansowe.

Jeśli posiadasz firmę, która wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, to jesteś zobowiązany do ich prowadzenia oraz składania corocznych sprawozdań finansowych. Dotyczy to przede wszystkim spółek typu AS.
up